Erfdienstbaarheid

1 reactie

Samenvatting:

In 2000 hebben wij een nog te bouwen woning gekocht, welke in sept. 2001 is opgeleverd. Van onze voorburen (onze bouw is 'n zgn 'inbreiding') hebben wij een strook van 4x16m bijgekocht om daar een carport te plaatsen. In goede harmonie hebben wij afspraken gemaakt over de erfscheiding en heeft de voorbuur er in toegestemd dat de afwerking (schuine, met leien bekleedde rand waarin de afvoer verwerkt is) van het (platte) dak ca 30cm over de erfscheiding boven zijn grond uitsteekt. In 2010 heeft de voorbuur zijn huis verkocht. Nu, ruim 5 jaren nadat zij er zijn komen wonen, komt de voorbuur met het verzoek de oversteek te verwijderen. Op geen enkele wijze of in geen enkele mate heeft de voorbuur hinder van deze oversteek. Onder de oversteek heeft de voorbuur een met struiken beplante border.

Mijn standpunt:

Het schriftelijke dienaangaande verzoek van de voorbuur (n.b. gericht aan ‘aan de bewoners van’) heb ik binnen 1 week beantwoord en gesteld dat ik niet aan zijn verzoek zal voldoen.

Het betreffende huis heeft lang te koop gestaan en de huidige bewoners hebben uitgebreid de gelegenheid gehad zich op de bestaande situatie te oriënteren. Kort nadat zij het huis zijn gaan bewonen ben ik er geweest, heb mij voorgesteld en heb met name gesproken over de bestaande afspraken over de erfscheiding

Standpunt van de voorburen:

De voorbuur beroept zich op het feit dat de vorige eigenaar heeft gezegd dat er geen sprake was van enige erfdienstbaarheid, nochtans dat er niets van dien aard vermeld is in de eigendomsakte.

dinsdag 15 maart 2016