EI
Eigenaar
Aantal ontvangen sterren: 2
Bekijk details

Erfdienstbaarheid, balkon binnen 2m van erfafscheiding.

0 reacties

Beste mensen,

We hebben een erfdienstbaarheid voor een balkon op de eerste etage van de buurman, binnen twee meter van de erfgrens.

Normaal houdt zo'n erfdienstbaarheid in de at we niet binnen twee meter voor de balkon mag bouwen.

Mogen we dan wel op de begane grond, voor de balkon bouwen, tot niet hoger dan de vloer van de balkon, of is dat ook niet toegestaan?

De details van de erfdienstbaarheid is niet omschreven in de koopakte, er wordt alleen gesteld:

"Ten nutte en ten laste van het verkochte en ten nutte en ten laste van de overige tot het onderhavige bouwblok
casu quo aangrenzende bouwblok aan de verkoper in eigendom toebehorende, doch thans niet door de
verkoper overgedragen kadastrale percelen worden hierbij over en weer gevestigd en aangenomen al
zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin de percelen zich thans ten opzichte van elkander in
strijd met het burenrecht mochten bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft het recht van inbalking,
overbouw en de aanwezigheid van ondergrondse- en bovengrondse leidingen, alsmede de kabels met
toebehoren ten behoeve van telefoonaansluiting en aansluiting van het centrale antennesysteem, de afvoer van
hemelwater, gootwater en faecalien door rioleringswerken als anderszins, licht, lucht en uitzicht, zijnde
hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te verbouwen of te bouwen; deze erfdienstbaarheden zullen
niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere verbouwing of verandering van aard of
bestemming van de heersende erven, terwijl bij gemeenschappelijke muren geacht wordt dat de kadastrale
grens door het hart van deze muren loopt."

Alvast bedankt voor enige reacties.

maandag 16 juni 2014