erfdienstbaarheid en gewoonterecht

3 reacties

Beste,

Ons appartementen complex heeft een appartement waarbij het balkon uitgebreid is tot terras. Het extra 'terrein' is niet in het kadastraal eigendom van onze VvE, maar is destijds (2001) in bruikleen gegeven ter compensatie voor overlast tijdens verbouwingen van naastliggende complexen.

In onze VvE notulen lees ik het volgende:
Het bestuur geadviseerd geen erfdienstbaarheid in te stellen vanwege het
terras van "appartement x". De eigenaar van het terras voelt niets voor
het overdragen van het terras aan de vereniging van eigenaren.
Bovendien zal over 10 jaar wegens het gewoonterecht het balkon alsnog aan
"appartement x" toebehoren.

Ik lees in enkele bronnen dat er bij bruikleen sprake kan zijn van overgang van eigendomsrecht. Echter lees ik in andere bronnen dat als men weet dat men geen eigenaar is, er ook nooit sprake kan zijn van verjaring en dus geen sprake is van overgang van eigendom.

Mijn vraag is of dit terras inmiddels door verjaring toe-behoort aan onze VvE of niet en of dit nu dus bij verkoop ook zo als eigendom opgegeven mag worden zonder dat dit kadastraal geregistreerd is? Of is en blijft dit in lengte van dagen in bruikleen?

zondag 2 juni 2013