erfgrens

6 reacties

Ik heb een woning gekocht. Ten behoeve van mijn invalide vrouw heb ik een aanbouw gerealiseerd.
De aanbouw is gemaakt precies tussen twee muren in. Alvorens te zijn begonnen met de verbouwing heb ik overleg gehad met de buren in verband met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dit om eventuele bezwaren tegen te gaan. De buren hadden bezwaar tegen de aanbouw. Ik heb de plannen toen aangepast. Later bleek evenwel dat ik voor de aanbouw geen vergunning nodig had.
De buren wilden echter niet dat er in de muur gehakt of geboord werd.
Aan de hand van de mij ter beschikking staande gegevens, zijnde bouwkundige tekeningen en "vage" kadastrale kaart heb ik vastgesteld dat inboren geen inbreuk zou doen aan het recht van de buren en heb de aanbouw gerealiseerd.
De buren komen vervolgens met een advocaat en dreigen met een kort geding omdat ik in hun muur heb geboord en eisen dat alle verbindingen en schroeven worden verwijderd.

Ik heb vervolgens onderzoek gedaan naar de erfgrens. Echter een wetenschap heb ik wel en dat is dat de buren aan de voorzijde van de woning over de erfgrens hebben heen gebouwd. In de koopakte, noch in de eigendomsakte, noch in het kadaster is hiervan iets terug te vinden. De buren stellen, dat deze opbouw met toestemming van de buren is gedaan(kan ik echter niet controleren omdat de vorige eigenaar is overleden) en een en ander inmiddels zou verjaard zijn. In mijn gedachte hoef ik evenwel geen rekening te houden met onderlinge afspraken gedaan tussen de vorige bewoner en de buren. Is dat juist?
Mede omdat de buren jarenlang in onmin hebben geleefd met verkoper van onze woning en het feit dat de aanbouw in zijn ogen de verkoopwaarde van zijn huis zou beinvloeden , geven zij geen toestemming.

Als zou blijken, dat de muur strikt zijn prive eigendom is, heeft hij een punt. Echter in het verleden heeft hij voordeel genoten door over de erfgrens heen te mogen bouwen, zonder dat hiervoor een erfdienstbaarheid is gevestigd.
Het zou niet meer dan redelijk en billijk zijn als hij als compensatie zijn toestemming niet zou onthouden voor de aanbouw.

De hele zaak aanpassen maakt voor hen de zaak zichtbaar niet anders.

De vraag is dus: moet ik de schroeven en verbindingen verwijderen of acht u het zinvol in deze casus de rechter te laten spreken. Het gaat hier om een zaak van redelijkheid en billijkheid

zaterdag 26 januari 2013