erfgrens en gemeenschappelijke grond

1 reactie

Gezamelijk met de overige 26 bewoners zijn wij eigenaar van het achterpad in ons hofje.
Halverwege vorig jaar hebben wij onze bestaande schutting vervangen op dezelfde plaats als waar al 30 jaar een schutting staat, waarna er discussie ontstond over onze erfgrens. Wij zouden een stukje van ong 50 cm2 teveel hebben doordat wij de schutting schuin hadden staan in plaats van recht.
Tijdens een bemiddelingspoging door maatschappelijke dienstverlening hebben wij aangegeven dat wij onze schutting recht zouden zetten. Gelijktijdig hebben wij aangekaart dat ook zij teveel grond toe-eigenen. Zij hebben namelijk een afgesloten deur geplaatst voor een steegje met pleintje richting hun tuinen.
Toen is overeengekomen dat zij binnen 3 maanden hun eigen erfen zouden afscheiden, zodat de deur verwijdert wordt cq niet langer op slot hoeft. Nu, bijna 4 maanden later, verplaatsen ze de deur naar het begin van het steegje maar blijft het feit dat ze niet hun erfgrens accepteren.
In een reactie krijg ik te horen dat niemand daar last van heeft omdat niemand daar langs hoeft. Feitelijk is dat ook wel zo (wij kunnen nu bij de achterkant van de schutting) maar het gaat om het principe; wel klagen om 50 cm2 maar niet willen toegeven dat ze zelf ruim 5 m2 oneigenlijk in gebruik hebben.
Heeft het zin om hier nog werk van te maken?

zondag 23 januari 2011