Erfgrens en verjaring van eigendom

2 reacties

Zeven jaar geleden kreeg ik vanuit het testament van mijn broer zijn huis met bijbehorende grond toegewezen.
We hebben het huis grondig verbouwd en de omliggende grond tot weide en tuin gemaakt.
Ik ben er alleen achter gekomen, middels de opmeting van het kadaster ivm ruilverkaveling, dat de buurman een behoorlijk stuk grond in gebruik heeft genomen wat aan ons behoort.
Na wat onderzoek ben ik erachter gekomen dat mijn overleden broer en de inmiddels overleden buurman in 1992 een schrijven hebben ontvangen ivm de in gebruikname van de grond. Hier hebben zij beiden niet op gereageerd.

Nu is het zo dat we hier al eens met de buurman over gesproken hebben maar die weet nergens van.
Een medewerker van het kadaster wist ons te vertellen dat je dit op twee manieren kan oplossen;
1. kwaadschiks; hek verplaatsen, dan moet buurman / erfgenamen aantonen dat het aan hun behoort.
2. goedschiks; het beroep doen op het erfrecht en verzoek van teruggave ( 1992 gemeld met verjaring 2012 ).

Onze voorkeur gaat uit naar een goedschikse oplossing, echter wat zijn de te nemen stappen hierin.

Graag uw advies hierin,

woensdag 19 mei 2010