Erfscheiding

8 reacties

Helaas staan er coniferen op de grond bij de buren binnen de 50 cm van de erfscheiding.De stammen zijn dik 20 cm.De takken hangen dik 2m over de erfscheiding richting onze kant.Stammen gaan na 70cm schuin de erfscheiding over.De buurman heeft heeft zich nooit aan zijn snoei plicht gehouden.Enkele van de coniferen zijn dood en hangen tegen andere aan.Helaas staan de bomen er 20 jaar ,en mijn buurmen beroept zich hier op,zonder zich wat aan te trekken van de overlast en het gevaar onze zijde.Het kontact met de buren loopt helaas via brieven.
Is hier in alle redelijkheid nog iets aan te doen?

woensdag 29 december 2010