Financiele compensatie tgv gebruik maken ladderrecht

6 reacties

Mijn buurvrouw wil graag onderhoud plegen aan haar woning.
Aangezien zij geen grond naast de zijgevel van haar woning heeft liggen, zal dat van mijn perceel af dienen te gebeuren.
Daar heeft zij ook het recht toe, in het kader van het BW (het vroegere ladderrecht)

Mijn buurvrouw dient echter vlgs dit zelfde ladderrecht o.a. financiele compensatie te betalen voor het veroorzaakte ongemak, tijdens de periode die het onderhoud vergt.
Ik ga ervan uit dat er steigers geplaatst gaan worden over de gehele lengte van haar huis ong. 15 m.gedurende enkele weken.
O.a.haar plannen wil ik op schrift hebben, maar heb hier nog niet om verzocht.
Aan welk bedrag dien ik dan te denken per dag?
Zou ik ook een bankgarantie kunnen eisen, vanwege eventuele schade die ontstaat t.g.v.de in haar opdracht uitgevoerde werkzaamheden?
Zo ja dan denk ik aan een bedrag van €5000,=

Graag uw mening in deze.

Mvrgr.Willemjantje

dinsdag 24 april 2012