gedeeld gehuurde grond verdeelt in 2 kavels, 'onze' schuur vervalt aan nieuwe eigenaar 2e kavel ; gebruikersrecht ?

7 reacties

De situatie is als volgt:
De gemeente had een stuk grond ,1 kavel, met 2 gebouwen en wat grond.
De woningbouwvereniging huurde de gebouwen en de grond.
Het ene gebouw met wat grond huren wij als bewonersvereniging al sinds 1982 van de woningbouwvereniging.
Het andere gebouw met wat grond werd door de woningbouw verhuurd aan een ander.
Er staat een recht hek die als erfscheiding tussen de 2 verhuurde percelen dient zonder dat daar iets op papier over staat.
Er staat een schuur aan het hek aan de kant van het andere gebouw, maar met de deur aan onze kant.
Die schuur gebruiken wij al 30 jaar als onze schuur.
Nu ging de huurder van het andere gebouw weg en wilde de woningbouw het andere gebouw niet meer huren van de gemeente, waarop de gemeente besloot om het gebouw te verkopen.
Daar was een opsplitsing van het kavel in 2 kavels voor nodig.
Een aantal jaren geleden werd door hun besloten dat het kavel opgesplitst wordt precies waar het hek staat.
Dat betekent dat onze schuur op het andere kavel staat.
Nu is het andere kavel verkocht en vervalt onze schuur aan de nieuwe eigenaar van dat andere kavel.
Als wij daar iets over zeggen dan wordt ons verteld dat wij geen partij zijn.
Wij gebruiken de schuur al 30 jaar.
Is hier niet het gebruikersrecht op van toepassing?
NB. Ook onze gasmeter staat al 30 jaar in die schuur. We worden nu gesommeerd op onze kosten de gasmeter te verplaatsen naar 'onze' kant van het hek.

maandag 11 augustus 2014