Geldt de verjaring bij erfscheiding ook voor een erfscheiding van palen met horizontale planken?

0 reacties

Geachte heer/mevrouw,

Tuinsituatie:
Een rechte tuin, waarbij de erfscheiding een rechte lijn is van ongeveer 17 meter lang.

Historie:
Sinds 1984 bewoon ik mijn woning als eerste eigenaar. Medio 1985 is er in goed overleg met de toenmalige buurman (ook eerste eigenaar) op de bij ons bekende erfscheiding door mij en op mijn kosten, en wel aan mijn zijde van die bekende erfscheiding een muurtje van 370 cm lang en 180 cm hoog geplaatst. Dit muurtje staat dus aan het einde van de tuin langs de erfscheiding.
Vanaf de achtergevel naar het gemetselde muurtje is in diezelfde periode middels de nog aanwezige kadasterpaaltjes en daaraan bevestigde horizontale, dunne planken een afscheiding geplaatst om mijn dieren in mijn tuin te kunnen houden.

In oktober 2009 heb ik de palen met latten erfscheiding vervangen door een nieuwe schutting. De nieuwe schutting staat t.o.v. de oude palen enkele (3 a 4) centimeters verder op mijn eigen grond.

Huidige situatie:
Mijn huidige buurman, derde eigenaar sinds 7 jaren, heeft m.b.v. coordinaten van het kadaster laten zien dat het muurtje en de overige erfscheiding in z'n geheel schuin is gezet. Dat wil zeggen; bij de achtergevel is destijds op de goede plaats begonnen, maar de erfscheiding loopt schuin naar achteren met als gevolg dat na 17 meter er een verschil is ontstaan van ongeveer 20 cm. Dit ten nadele van mijn huidige buurman.
De buurman heeft voorshands geen bezwaar tegen het muurtje, maar zou wel erg graag zien dat ik de schutting ga verplaatsen zodat hij de grond die in 1985 verkeerd is afgetekend bij zijn eigen tuin kan trekken.

Vragen:
1 Mijns inziens is er sprake van verjaring.
Klopt dat?
Geldt die verjaring voor het geheel? Dus zowel voor het muurtje, als voor de schutting?
2 Of vervalt die verjaring m.b.t. de schutting omdat ik die afscheiding vernieuwd heb?
3 Welke stappen kan/moet ik ondernemen om mijn muur en de nieuwe schutting op de huidige plaats te kunnen laten staan?

Met vriendelijke groet.
C.P. Nuijten

dinsdag 13 april 2010