Gemeente accepteert beroep op verjaring niet.

3 reacties

Aan ons huis grenst een strook grond van de gemeente wat sinds 1987 al ingebuik is genomen door de eerste bewoner. Dit is destijds in overeenstemming met de groenopzichter van de wijk goed bevonden, zodat de bewoner het stukje kan onderhouden maar helaas nooit vastgelegd op papier. In 2006 heb ik het huis gekocht en wist niet beter dan dat het stukje grond er gewoon bij hoorde.

Nu kreeg ik onlangs en brief van de gemeente dat ze geconstateerd hadden dat het stukje grond van hun door ons gebruikt word en de optie geven het te kopen, of leeg te halen zodat ze het zelf weer kunnen inrichten. Daarna heb ik een brief teruggestuurd dat ik me beroep op verjaring van 20 jaar, met tevens een oude foto en een brief met ondertekening van de 1e eigenaar als bewijs.

De gemeente gaf letterlijk als antwoord: Na onderzoek is ons inziens niet omstotelijk vast te komen staan dat uw beroep op verjaring gerechtvaardigd is. Uit ons archief is namelijk gebleken dat in 1999 een haag aanwezig was rondom de gemeentegrond, waardoor het niet beschouwd kan worden als in gebruik genomen door u.

Dit is het antwoord waar ik genoegen mee moet nemen, is dat zo of probeert de jurist van de gemeente mij er nu van te overtuigen er niet verder op in te gaan?
Eventuele verkoop van de grond zien ze tevens in de deze brief ook van af, terwijl ze in eerste instantie dit juist aanboden in de eerste brief.

Het gaat om een strookje grond met aan het uiteinde een iets ronder stukje grond.
Het strookje is sinds 1987 al beplant met een coniferen haag. Het uiteinde is ook altijd beplant geweest met een lagere haag rondom en coniferen. In het midden heeft er ook sinds het begin een vlaggenmast in gestaan, dit bewijs staat ook op foto's. Later, omstreeks 1996 is de lange coniferen haag iets veranderd waardoor het ronde uiteinde stuk niet helemaal meer omringd was, maar met een opening.

De gemeente vind dat het toen pas onderdeel van de tuin werd door de opening.
De feiten zijn wel dat alles is geplant door de bewoners en onderhouden, en de gemeente heeft het dus die 23 jaar ook altijd zo gelaten en nooit over begonnen.
Je kan dus ook zeggen dat ze het stuk zelf hebben verwaarsloosd, en dus eigenlijk zelf gedoogd hebben dat het zo was....tot nu toe dan.

Wie kan mij advies geven, moet ik vast houden aan verjaring, of heeft de jurist een punt dat een haag rondom een stuke gemeentegrond niet persee wil zeggen dat het beschouwd kan worden als in gebruik genomen?

zaterdag 31 juli 2010