Gevolgen voor het niet aanpassen van kadastrale grens.

4 reacties

Sinds kort is bekend dat de kadastrale grens in mijn nadeel niet overeenkomt met de bestaande (al meer dan 20 jaar aanwezige) erfgrens. Dus ik heb teveel grond. Andere partij wil niet meewerken tot aanpassing van huidige kadastrale erfgrens naar bestaande erfgrens.
Als ik verder geen acties onderneem, welke risico's kan ik dan lopen.

woensdag 12 januari 2011