Grond van de spoorwegen gekocht, buurman maakt gebruik van een deel ervan

8 reacties

In 2005 is men begonnen met de verkoop van gronden aan de bewoners van Gildestraat en Buitenhof te Oostrum.
Ook wij zijn benaderd door Houdringe om een deel van het langs het spoor gelegen perceel te kopen.
In eerste instantie zou het perceel wat ons werd aangeboden recht achter de woning liggen en dat zagen wij wel zitten.
Na enige tijd werd ik benaderd door een medewerker van Grontmij of wij interesse hadden in het perceel wat achter dit perceel ligt. Mijn buurman had geen interesse getoond in het perceel.
Dit is ook gevraagd aan de andere buren,maar deze hadden ook geen interesse omdat zij het perceel achter hun woning hebben gekocht van de NS en hun tuin dan wel heel groot zou worden.
Ik wilde wel een deel van het perceel achter Buitenhof 32 kopen. In overleg met de medewerker van Grontmij zijn we tot een overeenkomst gekomen en ook zo besproken met de buurman met een handdruk dat het zo goed geregeld was.

De woningen zijn gebouwd in 1995 en opgeleverd in februari 1996.
Hiervan is mijn buurman de eerste bewoner.
Wij zijn er in juli 1999 als tweede bewoners op dit adres komen wonen.
Van onze vorige bewoners hebben we te kennen gekregen dat niet de gehele tuin bij de woning hoorde maar nog een gedeelte van de spoorwegen is.
Dit was een reststrook van +/- 3m1 over de hele breedte van de tuin.
Dit is vanaf de perceelsgrens van de woningen tot aan de betonpaaltjes/afrastering van de spoorwegen.

In april 2007 is de verkoop van de percelen dan ook werkelijkheid geworden.
Toen kwam aan de orde dat de percelen vervuild waren en gesaneerd moest worden.
Hier ging enige tijd overheen totdat er in oktober 2012 gestart werd met de sanering.

Ik heb mijn buurman er al een keer op aangesproken dat hij een deel van mijn perceel in gebruik had waarop hij negatief reageerde.
Vervolgens heb ik via mijn rechtsbijstand in 2010 dit af willen dwingen.
Mijn rechtsbijstand gaf aan “wie eist bewijst” en dat moest gebeuren via het Kadaster.
Op 05-11-2012 heb ik het Kadaster gevraagd om de oude kadastrale grens te reconstrueren. Hieruit blijkt dat mijn buurman 11 m2 in zijn gebruik heeft wat ik in 2007 van NS Vastgoed heb gekocht.

Ook hier heeft mijn rechtsbijstand weer een brief gestuurd naar mijn buurman om het deel te ontruimen en schoon aan mij over te dragen.
Zijn advocaat zegt nu dat het door verjaring nu zijn eigendom is geworden ter goeder trouw.

Is mijn buurman nu eigenaar van dit deel of heb ik ook nog kans om mijn gekochte gedeelte bij mijn tuin te betrekken

zondag 20 januari 2013