Grond in gebruik door buren vs eigendomsbewijs perceel. Wat te doen?

2 reacties

Sinds 2 jaar heb ik een woning waarvan op de eigendomsakte en koopakte 3 perceelnumers zijn genoemd. Alle drie de percelen zijn bij kadaster onder mijn naam geregistreerd. Een van de perceel is voor een gedeelte in gebruik door de buren. Ten tijde van de koopakte verklaarde de verkopende partij dat hem hierover geen afspraken bekend waren (erfgename), dus er is geen bruikleenovereenkomst bekend. Nu wil het feit dat de woning te koop hebben staan en ik inmiddels de tuin wil gaan aanpakken. Kortom ik wil het perceel dat in gebruik is door buren weer bij mijn eigen tuin betrekken. Mijn vragen: 1. Moeten de buren het perceel "direct"weer teruggeven aangezien het eigendomsbewijs van het perceel op mijn naam staat? 2. Kan er uberhaupt sprake zijn van verjaring? Ik dacht, omdat de buren verhuizen en dus met de overleden bewoner(waarvan ik het huis heb gekocht) afspraken hebben gemaakt waarvan ik de inhoud niet ken, er geen sprake zou kunnen zijn van verjaring.

dinsdag 19 mei 2015