Heg - Mandelig of niet

7 reacties

De scheiding van de tuin van de buren en die van mij bestaat uit een haag van ca. 50 cm. breedte. Blijkens de erfgrensaanduiding van het Kadaster is deze haag bijna geheel geworteld op mijn erf. Het overgrote gedeelte van de wortels staat aan mijn kant (90% tot 95%).
De buren beroepen zich (via een advocaat) op het feit dat de heg mandelig is.
Wat is de juridische definitie van mandelig....?

donderdag 2 mei 2013