Heg of schutting

2 reacties

Wanneer de wortels van een heg tussen de buren en mij op 25 cm. binnen de erfgrens staan en de bredere top van de heg (50 cm.breedte) eveneens in zijn geheel nog binnen de erfgrens valt dan is deze heg niet mandelig en mijn eigendom. Deze heg zou daar echter niet mogen staan omdat deze binnen de zgn. verboden zone staat binnen 50 cm. vanaf de erfgrens. (is dit juist?)
Ik mag echter wel een schutting plaatsen op slechts 5 cm. binnen de erfgrens. In deze situatie ook mijn eigendom en niet mandelig. Scheelt een halve meter tuin. Is dit alles juist? Wat te doen met een “verboden” heg?

maandag 25 juli 2011