Heg staat niet op erfgrens, mogelijkheid van verjaring?

6 reacties

Hallo,

Wij hebben onlangs een huis gekocht. De notariële levering moet nog plaatsvinden. Nu krijgen wij van de huidige eigenaren via hun verkoopmakelaar te horen dat de buren claimen dat er nog een stukje van de tuin naast de heg bij hun perceel hoort. M.a.w. een deel van de heg (die de twee percelen scheidt) en nog zo'n meter ernaast zou dus bij de buren horen.

Wij hebben het huis en perceel gekocht zonder dat de huidige bewoners ons daar op geattendeerd hebben. Bovendien hadden wij tevens nog gevraagd of er nog bijzonderheden zijn mbt de buren. Ook daar is negatief op geantwoord.

Voorts hebben wij het huis gekocht met die heg als erfafscheiding. We hebben de kadastertekening toen wel ontvangen van onze aankoopmakelaar, maar op basis daarvan hadden we niet goed kunnen zien dat de erfgrens dus anders zou moeten liggen. Die heg is vrij hoog (zo'n twee meter) en loopt over een lengte van 25 meter tot een een schutting aan de achterkant van het perceel. De heg scheidt echt de twee percelen, dat is duidelijk. Op basis daarvan konden wij er dan ook van uit gaan dat daar dan ook de erfgrens zou lopen. Vooral nu niemand ons daarover heeft geïnformeerd.

Inmiddels hebben wij van die buren, via de makelaar, de kadastrale kaart gekregen, met daaronder een soort google-maps foto, waarop inderdaad is te zien dat die ergfrens 'officieel' vanuit de schutting door moet lopen. Dan kom je inderdaad ongeveer uit op een meter naast de heg, op ons perceel. De buren hebben in principe dus gelijk.

Hoewel dit dus klopt, vraag ik mij af of dat niet eerder aan ons gemeld had moeten worden door de verkopers van het huis, cq de verkoopmakelaar.

De huidige bewoners van het huis hebben het 18 jaar geleden gekocht en toen was die situatie al zo, dus zij geven aan ook niet anders te weten dan dat de heg gewoon de erfgrens is. De buren zeggen echter aan dat zij er destijds wel een keer over gesproken hebben. De huidige bewoners spreken dit tegen. Zij wisten dit ook niet toen zij het huis destijds kochten.

Verder lijkt het mij ook mogelijk dat er sprake kan zijn van verjaring. De heg stond er al toen de huidige bewoners er 18 jaar geleden kwamen wonen en fungeerde toen ook als duidelijke erfafscheiding. In hoeverre bestaat er kan op verjaring na 10 jaar? (goede trouw) en op welke manier zou verjaring na 20 jaar aangetoond kunnen worden?

We willen dit graag op een goede manier oplossen met de straks nieuwe buren.

Welke mogelijkheden zijn er voor ons?

vrgr

maandag 23 mei 2016