Hemelwaterafvoer

1 reactie

Sinds 1975 huren wij een stuk grond van de buren. Deze zijn verenigd in een stichting van een goed doel en hebben we dus te maken met een bestuur.
Ten tijde dat de huurovereenkomst in 1975 is gesloten, hadden we dan ook te maken met andere bestuursleden. Met hun is de afspraak gemaakt: “dat we bij het verlaten van ons pand de grond aan de wetmatige eigenaar terug zouden geven.” Nu inmiddels is het zover dat we hier weggaan en hebben we de boel, zoals afgesproken, dan ook ontruimd.
Tevens is er in 1975 bij ons een stuk aangebouwd waarbij de gevel precies op de erfgrens is geplaatst. Echter de hemelwaterafvoer zit nu op de grond van de buren, waar men echter 40 jaar nooit bezwaar tegen heeft gemaakt.
Nu bij het verlaten eist echter het huidige bestuur, “dat de regenpijp wordt verwijderd.” Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om deze pijp op een andere plek te realiseren. Dus luidt onze vraag: moeten we deze regenpijp weghalen of kan deze wegens verjaring blijven zitten?

dinsdag 1 september 2015