Het dak van de schuur van onze buren watert af óp de erfgrens

1 reactie

Het dak van de schuur van onze buren is schuin geplaatst in de richting van de erfgrens.
Het dak bestaat uit asbest en is vermoedelijk al erg oud.
Wij ondervinden wateroverlast. De oppervlakte van het dak is ongeveer 18 m2 en dat water komt vrijwel allemaal terecht op een smal pad naar ons eigen schuurtje dat zich achter de woning bevindt. Het resultaat is een altijd vochtige doorgang, nog vervelender omdat ook ons haard h.out daar opgeslagen ligt.
Samen met de buren hebben wij getracht een oplossing te vonden door een goot te plaatsen en deze goot omdat dat niet anders kan vast te maken aan onze schutting. In de praktijk blijkt dat geen handige oplossing omdat de rand van het schuurtje nogal ongelijk is en de goot die maximaal geplaatst kan worden een te kleine capaciteit heeft. Tevens is de goot inmiddels al weer verzakt, omdat de bevestiging niet echt goed te doen is. Het probleem is eigenlijk alleen maar groter geworden omdat de goot nu ook nog het drogen van de schutting belemmerd, waardoor wij vrezen dat de schutting sneller zal wegrotten.
De beste oplossing zou natuurlijk zijn als de buurman het dak zou vervangen en de overstek zou verkorten. Dat kan nu niet omdat in asbest niet gezaagd mag worden.
Om met de buren op goede voet te blijven moeten wij ons in allerlei bochten wringen en daar worden wij een beetje moe van:
Toen wij recent meldden dat de goot niet (meer) functioneerde betichtte onze buurman ons van 'steeds nieuwe eisen stellen' .
Voor de goede orde: ík onderhoud aan alle kanten de erfafscheiding en zorg er voor dat ook hun kant er goed onderhouden uit ziet.
Er werd weer een lapmiddel door hem gevonden en dat zou zijn om platen tegen onze schutting te bevestigen, aan buurman's kant van de erfgrens dus.
De buurman vond dat wij daaraan mee moesten betalen en dat vertelde de buurman aan mij (de vrouw des huizes) en ik stemde toe om alsjeblieft maar een redelijke verstandhouding te houden én het probleem op te lossen.
Toen ik dat enkele uren later later aan mijn man vertelde was die het daar niet mee eens en hij belde de buren onmiddellijk dat hij het niet terecht vond dat wij mee zouden betalen aan deze oplossing.
De buurman pinde mij echter vast op mijn enkele uren eerder wat makkelijk gegeven woord.
Hij riep mij ter verantwoording en ik heb meer dan een uur met hem gepraat om te proberen in ieder geval op goede voet te blijven staan.
Mijn eindconclusie is echter dat gaat mij nooit lukken. Buurman herinnert zich ieder woord van mij en mijn man dat hij negatief kan uitleggen en vergeet ieder woord van zichzelf dat verkeerd kán worden uitgelegd.

Hoe los ik ons probleem met de afwatering van het dak op?

donderdag 26 augustus 2010