Huis gekocht, blijkt de Erfgrens 30 cm dichter bij het huis te liggen als gemeld

7 reacties

Goede avond iedereen!

Een 3 maanden geleden hebben wij een bestaande woning gekocht, prachtig huis met een lange en brede oprit en breede tuin.

Na de overdracht gelijk kennis gemaakt met de buren grenzend aan onze oprit.

Onze opritten worden gescheiden door een bakstenen schutting welke eigendom is van onze buren.

Dit is ons gemeld door de verkopende erfgenamen welke het huis verkochten. Hierbij is in de vragenlijst gemeld dat de erfgrens overeenkomt met de zichtbare erfafscheidingen zoals schuttingen en schuren.

Echter vertelde onze nieuwe buurman dat er nog 30 cm van onze oprit van hem is welke wij konden gebruiken maar waar wij geen eigenaar van zijn.

Dit verbaasde ons uiteraard mag gezien het feest van een nieuw huis verdere niet meer over door gepraat.

Echter liet de opmerking mij niet los waardoor ik de situatie heb gemeld bij de verkopende makelaar zodat ik door hun uit kan laten zoeken of bewijzen dat de grond van ons is en niet van de buren.

De makelaar had hier geen tijd of zin in waardoor wij zelf een tekening hebben opgevraagd bij het kadaster. Hieruit blijkt dat de buurman inderdaad gelijk heeft en de grond geen eigendom van ons is.

Dese situatie weer bij de erfgenamen en verkopend makelaar aangegeven dat we nu wel een probleem hebben aangezien er niet is gemeld dat de erfgrens anders is als verteld / genoteerd op de vragenlijst.

De makelaar heeft in oude documenten gezocht en kan aan de hand daarvan wel aantonen dat de grond al jaren bij ons huis in gebruik is en hierdoor dus verjaard moet zijn.

Nu zitten wij alleen met een probleem dat er over onze gehele kabelbreedte 30 cm missen en dus in onze tuin ten alle tijden 30 cm uit de erfgrens moeten bouwen bij bijvoorbeeld een tuinhuis.

Nu is onze vraag of je door verjaring toch wel op de grond van de buurman mag bouwen of niet en zo nee, wat kun je verhalen bij de verkopende makelaar en erfgenamen aangezien zijn het huis hebben verkocht met de veronderstelling dat de nu ontbrekende 30 cm bij het huis hoorde?

Wij horen graag jullie mening

dinsdag 15 september 2015