Ik heb vanaf 1986 een strook grond in het bezit van de gemeente,de vraag is valt dit onder bevrijdende verjaring

8 reacties

Ik heb in 1985 bouwgrond gekocht van de gemeente en heb hierop een woning gebouwd.Mijn grondkavel is ongeveer 20 meter diep en 22 meter breed,dus mijn kavel grenst met veel meters aan de groenstrook van de gemeente.Aangezien mijn kavel niet erg diep is en ik achter mijn woning dus geen diepe tuin heb kijk ik direkt in het gemeente groen. In 1986 heeft de gemeente de groenstrook achter en naast mijn woning aan geplant met struiken en bomen. Al snel bleek dat het onderhoud van de gemeente te kort schoot want tussen de beplanting werd het onkruid niet verwijderd en aan de zijde van mijn kavel werd geen onderhoud gepleegd. Ik 1986 heb de gemeente opzichter van de wijk persoonlijk gevraagd wat ik van de gemeente mag verwachten wat betrefd het onderhoud van de groenstrook,omdat het zeer ergelijk is het vele onkruid en wilde uitgroei van de struiken aan mijn zijde van de groenstrook. De opzichter melde dat ik ivm bezuinigingen op het groenonderhoud niet meer hoefde te verwachten dan dat er tot op heden was gedaan.Ik heb vanaf dat moment de erfgrens afscheiding (wat bestond uit perkoenpalen met een staaldraad welke door gemeentewas geplaatst)verwijderd en de strook grond in mijn bezit genomendoor het aan te planten met vaste beplanting, De gemeente is dit jaat begonnen methet in beeld brengen van de erfgrenzen in heeft mij een brief gestuurd dat ik alles moet verwijderen en dat de erfgrens weer hersteld dient te worden. Doordat ded gemeente niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om zijn eigen groen te onderhouden werd ik genoodzaakt omdeze grondstrook zelf te onderhouden-aan te planten en in bezit te nemen.Mijn kavel is zeer overzichtelijk te zien vanaf de openbareweg-grond en in de afgelopen 24 jaar is er nooit één opmerking en of vraag geweest over het door mij in bezit genomen stuk grond van de gemeente.

zaterdag 25 september 2010