Kun je verjaring gedeeltelijk opheffen en 2 andere vragen?

1 reactie

Eerst vroegen mijn nieuwe buren rechts en daarna ook mijn oude buren links of de op beide erfscheidingen staande taxushaag weg mag. Hoewel het om een verjaarde situatie gaat ( taxushagen zijn geplant voorjaar 1994 in goed overleg met de buren) heb ik hiermee ingestemd. Overleg over een nieuwe erfscheiding heeft geresulteerd in het gezamenlijk besluit elk op eigen grond een nieuwe erfafscheiding te plaatsen. En daarbij af te stemmen dat we de boel niet laten ontsieren door palen met paalkapjes en dergelijke en verschillende hoogtes .Afgelopen week bleek dat mijn buren rechts hun planning hebben gemaakt en nu zonder afstemming of aankondiging begonnen zijn de ook nog tussen ons staande klimop schuttingen te verwijderen.Hier maak ik uit op dat zij hun gang willen gaan. Dat is hun goed recht zolang zij mijn tuin niet beschadigen. Ik weet inmiddels dat er beton hout schuttingen door beide buren worden geplaatst met paalkappen en afdekregels, niet alleen tussen onze tuinen maar ook aan de openbare weg ( voetpad,groenstrook je en fietspad .Daar hebben we indertijd met de vorige buren rechts over afgesproken dat de hoge paal,die op de erfgrens staat, door ons beiden gebruikt mocht worden om een scherm of tuindeur aan vast te maken. Ik wil dat zo houden en denk dat ik me kan beroepen op verjaring. Verder krijg ik geen informatie over de hoogte en hoe het werk met beton onder de grond wordt gedaan. Ik heb aangegeven dat de erfgrens onder de grond ook geldt, dus dat daar geen beton overheen moet komen. Het is nog geen conflict maar dit kan het wel worden. Ik heb drie vragen:
1. Geldt het maximum van 2 meter inclusief of exclusief de paalkappen en regels?
2. Mijn terrein ligt ca. 6 cm hoger dan dat van de buren rechts. Ik heb op de Wabosite gelezen dat de 2 m geldt vanaf het hoogst gelegen terrein. Wat betekent dit voor de buren rechts? Als ik bijvoorbeeld tot 2 m.wil gaan zouden zij met hun 2 m 6cm onder de rand van mijn schutting komen te liggen. Heb ik dat recht? En mogen zij dan zonder vergunning het verschil te overbruggen naar 2.06 gaan? Ben benieuwd of iemand me kan adviseren.
3. Kan ik me beroepen op verjaring voor de afspraken mbt de grenspaal aan de achterzijde?

woensdag 11 maart 2015