Ladderrecht vs. Gemeente

1 reactie

Ik woon in een dichtbebouwde oude binnenstad.

Wanneer ik voor onderhoud van mijn pand gebruik moet maken van het erf van de buren, dan is dat geregeld via het zogenaamde "ladderrecht".

Maar hoe zit het wanneer de "buurman" de gemeente is?

het zit als volgt:
Mijn voorgevel grenst aan gemeentegrond. Voor mijn voorgevel loopt een stoep en heeft de gemeente een parkeerplaats gesitueerd.
Voor groot onderhoud aan mijn huis (was noodzakelijk) heeft ondermeer de schilder een rolsteiger geplaatst. Deze rolsteiger staat met twee wielen op de stoep en met twee wielen in het parkeervak. Tevens moet de steiger heen en weer kunnen worden verplaatst, waardoor het parkeervak tijdelijk niet kan worden gebruikt.

De gemeente brengt voor het plaatsen van de steiger ca 40Euro/week (precariobelasting) in rekening, EN voor het "gebruik" van het parkeervak ca 20Euro per dag.

mijn vragen:
1 - Is het "ladderrecht" ook van toepassing op gemeentegrond?
2 - Mag een gemeente belasting heffen op plaatsing van een steiger wanneer er geen andere mogelijkheid is mijn huis te onderhouden ?
3 - Mag een gemeente parkeerbelasting heffen wanneer er geen andere mogelijkheid is dan de steiger (gedeeltelijk) in het parkeervak te plaatsen ?

hartelijk dank

donderdag 11 juli 2013