lozing hemelwaterafvoer buren op ander dak

3 reacties

Het volgende feit doet zich voor:
Mijn dochter heeft in 2008 een woning gekocht van een particulier. Jaren hiervoor waren deze woningen eigendom van een woningbouw vereniging.
Dus in een eerder stadium werden deze woningen verhuurd door een Woningbouw Vereniging en zijn later allemaal verkocht aan particulieren.
Nu is er geconstateerd dat het hemelwater dat van het dak van woning van de buren komt, geloosd wordt op het dak van de woning van mijn dochter en de ernaast gelegen woningen.
Volgens Burgerlijk Wetboek 5 artikel 52 en 53 is dit niet toegestaan, echter de huidige situatie is ontstaan nadat de woningen door de woningbouwvereniging zijn verkocht.
Voor die tijd was er dus één eigenaar van deze woningen.
Mijn vraag: is dit juridisch gezien correct en is de woningbouwvereniging bij de verkoop van deze woningen in gebreke gebleven en/of zijn hierover afspraken gemaakt?
De buurman zegt dat hij recht van overpad heeft om zijn dakgoot schoon te maken via het dak van mijn dochter.
Gaarne advies hoe te handelen.

maandag 18 november 2013