Mag er op de erfgrens gebouwd worden

2 reacties

Mogen buren op de erfgrens een vrijstaand huis bouwen met een goothoogte van 5 meter en een nokhoogte van 8meter waardoor er na 2uur geen zonlicht in mijn huis en tuin schijnt volgens schaduw tekeningen. De gemeente wil het bestemmingsplan aanpassen maar hier heb ik middels een zienswijze bezwaar tegen gemaakt maar de gemeente wil het plan toch aanpassen aan de nieuwe situatie

woensdag 10 november 2010