Mag ik aan een schutting die op de erfgrens staat dingen hangen?

2 reacties

Ruim een jaar geleden heeft onze buurvrouw, zonder enige vorm van overleg, de schutting gesloopt die onze tuinen scheidde en er een nieuwe voor in de plaats gezet. Zij beweert nu dat wij niet het recht hebben om iets aan deze schutting te hangen, or er tegenaan te laten groeien.
Wij zijn van mening dat dit wel het geval is aangezien deze schutting op de erfgrens is geplaatst.
Heb ik het recht om mijn tuin in te richten zoals ik wil en dit niet door haar te laten bepalen?

De verstandhouding is dermate slecht dat overleg niet mogelijk is.

vrijdag 19 maart 2010