Mag je toegang van tuin (zonder beplanting op dat deel) buren nemen voor bouw garage tegen erfafscheiding als je hiervoor geen toestemming krijgt?

2 reacties

Voor afbouw garage tegen erfafscheiding hebben de werkmannen voor het dakgedeelte geen ruimte om een stijger aan mijn kant te plaatsen. De buren hebben hiervoor de ruimte echter verlenen alleen toestemming tegen betaling (€ 250). Hierbij komt dat ze eerder ook geld hebben gevraagd en dit hebben gekregen voor toegang van een betonwagen die er achteraf toch geen gebruik van kon maken omdat de doorgang te smal was; echter het geld krijg ik niet terug. Daarnaast is er eerder over een weer een advocaat ingeschakeld voor intrekking van een mondelinge afspraak over een erfafscheiding en niet naleving van een schriftelijke koopovereenkomst voor een stukje grond. In beide zaken hebben mijn buren niet hun gelijk gekregen. Sindsdien is de burenvrede over en praten we niet meer met elkaar. Wat mag ik nu of wat is wijsheid?

woensdag 23 februari 2011