Bekroond door redactie: 200.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
EL
elineb
Aantal ontvangen sterren: 19
Bekijk details

misbruik rechtsbijstandsverzekering

21 reacties

Onlangs heb ik een juridisch geschil gewonnen. Ik heb op alle punten gelijk gekregen van de rechter.
Omdat ik geen rechtsbijstandsverzekering had, kon de tegenpartij moeiteloos en bijna kosteloos procederen en eindeloos rekken en zelfs bluffen met het instellen van een hoger beroep.

Ik heb sterke aanwijzingen dat de tegenpartij hun rechtsbijstandsverzekering heeft misbruikt en zelfs voorgelogen en allerlei informatie heeft achtergehouden waardoor een snelle oplossing van het geschil niet heeft plaatsgevonden. Bijv. een snelle erkenning van een illegale situatie en een minnelijke schikking. De benodigde vergunningen voor een hekwerk waren zelfs feitelijk niet aangevraagd en ook niet afgegeven door de gemeente. Blijkens het dakterrassenbeleid van de gemeente zouden die ook niet afgegeven kunnen worden.
Ik heb ook nooit toestemming gegeven. Ineens stonden ze in mijn tuin met materiaal omdat ze even wat "onderhoud" moesten plegen. Ik was net thuis na een zware operatie en ineens een open balkonhekwerk aan mijn tuinmuur "rijker".
De gemeente wilde destijds haar eigen dakterrassenbeleid niet handhaven en verwees mij naar een advocaat.

Mijn advocaat kreeg het benauwd toen ik misbruik en misleiding van een rechtsbijstandsverzekering door de tegenpartij aan de orde wilde stellen. Hij wilde een collega niet afvallen.
Ik heb het gevoel dat de eerste jurist de tegenpartij niet goed heeft bevraagd/ondervraagd. En dat de daarna ingeschakelde advocaat op die onjuiste weg is doorgegaan. Ook omdat de zaak inmiddels al in behandeling was genomen door de rechtsbijstandsverzekering.

De zaak is intussen bijna afgerond. Een illegaal hekwerk is met het nodige “theater” verwijderd binnen de 14 dagen ivm een geplande vakantie van de buren.
Ik krijg nog een kleine vergoeding (als het goed is) van de tegenpartij voor gemaakte proceskosten. Dat is echter nog geen kwart van mijn gemaakte kosten.

De tegenpartij heeft een rechtsbijstandsverzekering bij de maatschappij waar ik allerlei andere verzekeringen heb lopen, behalve dus die rechtsbijstandsverzekering.
Ik overweeg toch een klachtbrief aan mijn verzekering te schrijven i.v.m. misbruik.
Volgens de polisvoorwaarden van die verzekering moet je tijdig alle nodige informatie verstrekken en mag je geen informatie achterhouden.
Als een geschil al lopende is, zou je dat ook moeten melden als je later daarvoor een rechtsbijstandsverzekering wilt afsluiten.
Volgens mij mag je een advocaat van je rechtsbijstandsverzekering ook niet voorliegen.
Mag een advocaat eigenlijk “liegen” in de rechtszaal? We stonden niet onder ede.

Stel voor dat de tegenpartij doorgaat op de ingeslagen weg?
En mij met onnodige kosten wil gaan opzadelen en alsnog beroep aantekent na hun vakantie?
Ze weten ook dat elk advocatenuur mij goud geld kost.
Ze lijden op dit moment gezichtsverlies. Ze hebben verloren.

Wat zouden jullie doen?
Hebben jullie nog argumenten?

zondag 14 juli 2013