Mogen wij onze uitgeschoten erfafscheiding (5 meter hoog) terug aan een onderhoudssnoei tot een hoogte van 2 meter onderwerpen?

2 reacties

Situatieschets:
Sinds juli 2009 zijn wij in het bezit van een perceel grond van ong. 2000 m3.
Dit perceel is veel te dicht beplant en wij moeten nu achterstallig onderhoud plegen, willen de bomen en heggen geen gevaar opleveren voor het eigen en de omliggende percelen en gebouwen.
Deze bomen en struiken staan overigens tegen een zeer gammel hekwerk, waarvan eveneens onbekend is wie de eigenaar is.
In ons koopcontract staat vermeld dat niet bekend is van wie de erfafscheiding eigendom is, echter gezien het feit dat het hekwerk (kant buren) en begroeiing (onze kant) rondom erg dicht op elkaar staan (< 50 cm), lijkt het erop dat daar in het verleden afspraken over gemaakt zijn, omdat het juridisch gezien gezamenlijk bezit zou zijn.

Voor zover mij bekend kunnen op eerder gemaakte afspraken geen aanspraak gemaakt worden, omdat deze nergens zijn vastgelegd.
Inderdaad; het hek is aan vervanging toe, en wij hebben alleen belang bij wat struikjes; wat ons betreft mag het gammele hekwerk verdwijnen.
Echter de omliggende buren (links en rechts) houden dieren.
De linker buurman is professioneel dieren handelaar.
Ten tijde van de - naar zijn zeggen gemaakte afspraken (15-17 jaar geleden) met de vorige bewoners hield hij alleen paardjes. Tegenwoordig heeft hij zijn veestapel uitgebreid met vluchtgevoelige en soms agressieve dieren (o.m. hertensoorten)

Aanleiding:
1. Het kan mijns inziens niet zo zijn dat, omdat er vandaag een hert van deze buurman is ontsnapt, naar zijn zeggen over het manshoge hek aan onze kant, via ons perceel, wij stand pede moeten gaan betalen voor nog meer damwand. Want dat is hij van plan; nog meer 2.20 hoge damwand plaatsen.
Over een lengte van ongeveer 25 meter heeft hij deze al geplaatst, zonder voorafgaand overleg.
Geheel tegen onze zin overigens.
Daarnaast wil hij eventuele schade - ook die aan derden - ten gevolge van gevluchte dieren op ons gaan verhalen. Dat lijkt mij absoluut onredelijk.
Straks wil hij ineens olifanten gaan houden. Moeten wij dan zorgen voor een electrisch hek?

Naar aanleiding van het ontsnapte hert, vandaag, wil hij dus de damwand verder door trekken op onze gezamenlijke kosten.
Dit willen wij absoluut niet; als wij langs een damwand hadden willen wonen, hadden we wel een huis gekocht naast een bouwput of op een industrieterrein; wij hebben ook recht op woongenot.
Zijn argument voor ons m.b.t. het moeten meebetalen: hij weet niet wanneer hij welke beesten krijgt. En of ze wel of niet agressief, danwel vluchtgevoelig zijn.
Moeten wij daarom maar gaan betalen voor onze veiligheid en die van onze dorpsgenoten?
of is het zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn bedrijfsrisico?

2. Wij hebben de volledig verwaarloosde meidoorn- en laurierhaag van 5 meter teruggesnoeid naar 2 meter. Dit hebben wij medegedeeld aan de dieren handelaar en dat vormde geen probleem, want daar zou hij een oplossing voor hebben (een doek spannen, zodat de herten bij het in- en uit de wei drijven geen "gaten" zouden zien).
Met het beheersbaar maken van de hagen zijn er nog meer "gaten" invallen dan er al in zaten.
Ons streven is om door middel van snoei deze gaten volledig dicht te laten groeien. Dit kost echter tijd.
Eveneens hebben we op plekken waar geen aanplant was, al beukhaagjes geplant. Dat het een paar jaar duurt om tot 2 meter te groeien, mag duidelijk zijn.

Uiteindelijk hebben wij moeten besluiten om ter hoogte van de door de dierenhandelaar aangebrachte damwand oude wilgen te laten knotten, zodat er uit de hoogte tenminste nog wat zon naar binnen piept. Heeft ons ook geld gekost!
Mogen wij hem daar ook voor aansprakelijk stellen?

Wie kan mij vertellen wat de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn, in deze situatie?

zondag 21 augustus 2011