oneinigheid over erfscheiding huur / koophuis

2 reacties

De buren hebben een koophuis, ik huur heel lang.
Nu zonder enig overleg heeft de buurman in de erfgrens en aan mijn kant een tweede schutting geplaatst (constructie van verzinkt gaas en gelaste palen).
De buurman wist naar aanleiding van een onenigheid van 2 jaar geleden (hun geluidsoverlast) – dat ik geen nieuwe schutting aan mijn kant / in de erfgrens wilde. Ik gaf aan dat de bestaande schutting aan mijn kant staat en dat de erfgrens niet langs de bestaande schutting loopt maar langs de gevellijn.
Nu heb ik deze buurman verzocht om de oude situatie te herstellen en de nieuwe schutting aan zijn kant van de erfgrens te plaatsen. Ik heb daarna nog voor de zekerheid de huiseigenaar (woningmaatschap) gevraagd - die antwoordde dat de buurman altijd de nieuwe schutting aan zijn kant van de erfgrens mag bouwen.
De schutting werd verwijderd. De buurman onderstreepte dat ik huur, hij vroeg om gegevens huiseigenaar, hij voelde zich gepest (?)
Omdat het onduidelijk was waar de nieuwe schutting zou gaan staan – schreef ik een wat uitgebreider nette brief over wat er in mijn ogen zich tot nu toe voordeed:
ik gaf aan dat hij vrij is buiten de erfgrens aan zijn kant te gaan bouwen
ik gaf aan dat ik tot het verstrekken van gegevens eigenaar niet bevoegd ben, het kadastrale uittreksel erfgrens voegde ik erbij.
Met flinke onderstrepingen, uitroeptekens en minachtingen (vind ik) opmerkingen kreeg ik de brief terug, de buren vinden dat ik hun aan het pesten ben-
Als alles weer klopt mag ik de brief nog een keer sturen -– anders gaan zij verder contact voeren alleen via de verhuurder. Ik vindt het prima. Maar ben ik verplicht om diens gegevens te verstrekken?
Hoe zou ik het best op de arrogante opmerkingen op de (niet aangetekende) brief kunnen reageren - en is het nodig? P.s. ik huur tot de erfgrens.
alice
(spelling fouten onder voorbehoud)

donderdag 29 juli 2010