Ongewenste schutting in voortuin

0 reacties

Onze buren hebben zonder enig overleg of mededeling in de voortuin een schutting neer gezet.
In eerste instantie was het deel aan de gevel 2 meter hoog, terwijl dit maar 1 meter mag zijn. Na dit gemeld te hebben bij de gemeente is dit deel ingekort tot 1 meter.
Maar nu zitten we er nog mee dat de buren schade hebben toegebracht aan onze struiken en staat de schutting bovendien in onze tuin. Waarbij ook schade is aangericht aan ons onkruiddoek.
De schutting staat op de erfgrens, maar wij hebben er geen toestemming voor gegeven.
Nu hebben wij al jarenlang problemen met deze buren, dus er wordt niet meer gepraat.
We hebben wel contact met onze advocaat, deze zegt: Op grond van artikel 5:49 BW mogen eigenaars van aangrenzende erven te allen tijde vorderen dat er wordt meegewerkt aan het plaatsen van scheidsmuur (een schutting valt hier ook onder) op de erfgrens. De schutting is op de erfgrens geplaatst. Dit betekent, conform 5:62 BW, dat de schutting mandelig is. Het feit dat er niet met u is overlegd, verdient uiteraard geen schoonheidsprijs. De buren hadden met u in overleg kunnen treden. In dat geval was u, blijkens de voornoemde wettelijke bepalingen, echter gehouden tot medewerking en gehouden tot betaling van een gelijk deel van de kosten.

Maar dat houdt toch zeker niet in dat iedereen maar kan doen wat hij/zij wil en zonder enig overleg jou verplichten tot meewerken aan deze schutting die ik nooit gewild hebt.
Aan de buren van de andere kant is wel gevraagt of ze de schutting mochten zetten en die hebben gewegerd, daar staat nu ook geen schutting.
Is het ook niet zo, dat wanneer je een schutting op eigen houtje wilt zetten, je deze op je eigen grond moet zetten? En is er dan geen wet die je beschermt tegen dit soort buren?
zij hebben achter ook al een hele grote aanbouw aan hun huis gezet, waar wij al lang over bezig zijn van wie de muur is en waar de muur op grenst.

Wat kan ik doen tegen die schutting in de voortuin? De erf afscheiding bestond voorheen uit lage paaltjes, die situatie bestond al zo'n 20 jaar, nog voor deze buren er kwamen wonen. De buren hebben de schutting aan onze kant van de paaltjes neer gezet.

dinsdag 14 augustus 2012