onrechtmatige daad

4 reacties

Op de erfafscheiding staat sinds 2003 een heras hekwerk met daarin klimop. Betaald door mij en mijn buren. Afgelopen zomer, toen wij terug kwamen van vakantie, zagen wij dat de buren een aanbouw hadden gemaakt op hun eigen grond, 10 cm van de erfafscheiding. Fundering gegraven, gestort en muur opgebouwd met grijze betonblokken. ( in 2 weken tijd)
Tevens hadden ze hierbij, omdat ze de fundering moesten graven, de wortels doorgestoken van de klimop over een lengte van 7 meter. Op onze vraag of zij dit nog deden vergoeden werd ontkennend geantwoord. Ondertussen heb ik zelf nieuwe klimop geplant tegen de draad aan, maar het zal jaren duren eer deze weer een hoogte heeft wat hij had. Daarbij kijk ik dus nog jaren tegen een onafgewerkte grijze, uit betonblokken bestande muur aan. De cementklodderds hangen er nog aan. Mijn rechtsbijstandverzekering neemt de zaak niet aan omdat er een "" voortdurend conflict"" zou zijn met de buren. In het verleden (ook voor het afsluiten van de rb verzekering) hebben we veel last gehad van geluidsoverlast van hun hond en een gigantische verbouwing.
Ik had dit volgens de verzekering moeten melden bij aangaan van de verzekering. Dit is echter een geheel ander ''conflict'' .
Ondertussen is de buren een aangetekende brief verstuurd waarin hun wordt gevraagd in eea te schikken. Hierop hebben ze gereageerd door deze brief ongeopend retour afzender te sturen.
Mijn vraag is: wat kan ik hier nog verder mee???

dinsdag 5 november 2013