Overbouw op 2e verdieping

0 reacties

Ik woon in een straat met huizen met een platdak. Daarbij is het gebruikelijk een opbouw te plaatsen. Zo ook bij mijn buren...
Echter heeft de aannemer de opbouw zo'n 15 a 20 cm over de erfgrens geplaatst (midden van de mandelige muur). Deels op het dak (de balkenconstructie) en deels overhangend (isolatie, rabatdelen en pannen).
Direct na constatering hiervan, nog tijdens de bouw, heb ik hiervan mijn buren op de hoogte gebracht en aangegeven dat zij hiervoor geen toestemming hebben en ook niet zullen krijgen.
De aannemer ontkent, de gemeente constateert uit de losse pols zo'n 4 tot 6 cm en de buren doen niks.
Het kadaster heeft mij gezegd dat zij alleen op het maaiveld meten en dus geen uitsluitsel kunnen geven over een opbouw bovenop de tweede verdieping.
Kan iemand mij adviseren waar ik moet zijn, welke instantie onafhankelijk duidelijkheid kan geven over de mate van overbouw. En kan iemand mij adviseren welke weg te bewandelen.

Groet.

vrijdag 12 juli 2013