Overeenkomst vooruitlopend op grondoverdracht

1 reactie

De vraag gaat meer over het voorkomen van een eventueel toekomstig conflict. De situatie is:
- de huidige grenzen kloppen niet met de kadastrale grens
- in goed overleg willen we komen tot nieuwe grenzen, die tevens licht afwijken van de oorspronkelijke grens, tezamen met het gezamenlijk slopen van een schuur, herinrichting achtertuin etc.

Het gaat om een netto/netto-uitruil, hoogstens een eventuele overdracht van 1 a 2 vierkante meter.

We willen voor deze kleine uitruil niet te vele kosten maken, maar ook toekomstige conflicten voorkomen :)

Kunnen we een overeenkomst opstellen waarbij we formele overdracht pas effectueren indien één van beide partijen zijn huis te koop zet? In het contract willen we nu al een prijs afspreken, afspreken splistsen kosten notaris/kadaster etc. Tevens willen we een termijn afspreken waarin we de overdracht/correctie sowieso effectueren.

Vraag:
1. kan dit en zitten hier nog risico's aan?
2. zitten er nog risico's voor niet-akkoord bij de hypotheekverstrekker van de verkopende partij?

Alvast dank voor de reactie.

maandag 9 september 2013