problemen erfgrens voorkomen

1 reactie

Mijn huis staat 20 cm uit de erfgrens. Voorheen was dit de garage die we met vergunning bij het huis hebben getrokken.
Nu hebben mijn huidige buren een poort hangen tussen hun huis en het onze. (niet bevestigt aan ons huis). Om hun achtertuin af te sluiten. en op onze 20cm bestrating aangelegd en struikjes aangeplant.
Toen wij het huis kochten is ons verteld dat er niet op de scheiding is gebouwd omdat er een afspraak is gemaakt dat de bewoner van ons huis recht heeft om ten alle tijden voor onderhoud gebruik te maken van de grond van de buren, samen met de 20cm.

De tuinafscheiding die direct achter dit gedeelte van het huis begint staat op de grens en verspringt dus ook 20cm ten opzichte van de muur.

Met de huidige buren hebben we er geen problemen over, maar nu hebben onze buren het huis te koop staan. Moet ik actie ondernemen om te zorgen dat de toekomstige nieuwe buren weten dat er 20cm van ons is? Zo ja, wat dan? Ik wil namelijk ook in de toekomst met de(toekomstige) buren geen onenigheid over een paar cm.

maandag 14 mei 2012