Rare situatie, wat te doen?

2 reacties

Mijn vrouw kinderen en ik wonen in een huurwoning, een hoekwoning van een blok van 5 aan een hoofdweg.
Naast onze woning staat een koopwoning die tevens hoekwoning is met een tuin aan de hoofdweg en een zijstraat.
Daarnaast staat weer een koopwoning en zo een hele rij. Deze woningen hebben hun hoofdingang aan de zijstraat.
De buren naast de woning op de hoek en de buren weer daarnaast grenzen met hun achtertuinen aan onze achtertuin.
Tussen mijn woning en de koopwoning op de hoek loopt een pad. Dit pad hoort bij de koopwoningen. Het huis op de hoek heeft de achterdeur dat uitkomt op dit pad. De buren ernaast hebben ook hun achterdeur op dit pad. Echter geen recht van overpad naar de hoofdweg toe.
Laten we de buren van de koopwoning op de hoek A noemen en de buren daarnaast B.

Tegen de erfgrens met A stond in onze voortuin een rij coniferen. Deze coniferen stonden er al meer dan 30 jaar en werden erg slecht. Had aan A al een tijd geleden aangegeven dat ik deze coniferen zou laten verwijderen.

Buren A hebben niet zolang geleden de woning gekocht. Om hun tuin stond aan de hoofdweg en de zijstraat een haag. Deze hebben ze laten verwijderen en een schutting geplaatst van meer dan 2 meter.
Naast de schutting hebben ze het pad breder gemaakt tot onze erfafscheiding om hier de auto op te parkeren.

Vorige week zijn de coniferen verwijderd. De persoon die dit heeft gedaan heeft aan A nog de melding gedaan dat mogelijk het pad bij A wat omhoog kon komen door de wortels en dat dit volledig hersteld zou worden.
Het pad bij A is hier en daar wat omhoog gekomen. Dit heb ik laten herstellen en voor de zekerheid heb ik nog opsluitbanden langs hun pad laten plaatsen, deze waren namelijk niet aanwezig.
Tegen de erfgrens tot de hoofdweg heb ik nu een klein hekje laten plaatsen van 45cm hoog en 50 cm daarachter staat nu een enkele rij beuken. De bedoeling is dat dit een beukenhaagje gaat worden van ongeveer 1.50 - 1.80 hoogte.

A heeft dit onmiddellijk aangegrepen om langs de sluitsteen een rij stenen te leggen zodat er weer 15 cm meer ruimte voor de auto is. Hiermee gaan ze eigenlijk al over de erfgrens, maar over een paar centimeter doe ik niet moeilijk.
In een niet zo prettig gesprek met A gaf deze aan niet gelukkig te zijn met de situatie. A wilde nog meer uitbreiden en de sluitstenen onder mijn hekje plaatsen. Hier heb ik geen toestemming voor gegeven omdat ze dan te ver over de erfgrens gaat. Het ernstig vermoeden is dat dit toch gaat gebeuren.
Verder heb ik aan A de mededeling gedaan dat door het verwijderen van de coniferen, die toch wel een hoogte hadden van 10 meter:
1. Er meer licht in hun tuin kwam.
2. Schade evt door storm niet meer aanwezig is.
3. Veel minder rommel.
4. alles veel netter is geworden.

In onze gemeente is het niet toegestaan om aan de openbare weg afscheidingen te plaatsen die hoger zijn dan 1 meter. Groen in de vorm van struiken etc mag wel.
A heeft dus langs de hoofdweg, zijweg en pad om hun tuin een schutting gezet hoger dan 2 meter. Hiervoor is een vergunning nodig en A heeft geen vergunning. Na klachten van andere bewoners heeft dit de aandacht van de gemeente maar geen prio.
Nu parkeert A op het pad naast de schutting de auto. weggebruikers zien deze auto niet staan en A kan niet zien wat er aan verkeer op de hoofdweg langs de schutting komt. A moet eerst met de voorkant van de auto de hoofdweg op om langs de schutting te kijken. Het is al een bijna een paar keer fout gegaan.
Ik heb ernstige zorgen dat het een keer fout gaat met kinderen die vanuit een school vlakbij strak langs die schutting fietsen.

Het huis van buren B grenst ook aan het pad van A en B heeft de achterdeur ook aan dit pad. B heeft tussen hun woning en onze zijmuur een overkapping laten maken.
Ik heb B de tip gegeven om in contact te treden met mijn woningstichting hoe te handelen bij evt onderhoud aan onze dakgoot en schilderwerkzaamheden. B heeft dit niet gedaan en voor veel geld een overkapping laten maken.

A gaat zijn eigen gang en bepaalt zijn eigen regels. B ziet wel wat er gaat gebeuren.

Door het gedrag van A heb ik mijn woningstichting in kennis gesteld om de veranderde situatie van mijn voortuin te bekijken. Het gevolg hiervan is dat de woningstichting de situatie rondom de woning gaat bekijken en dat A wederom op de vingers getikt gaat worden om de schutting en B in de problemen komt met het dicht bouwen van het pad.
De woningstichting had het erover dat er niets gebouwd mocht worden binnen de dertig centimeter van mijn zijmuur.

En maak ik mij ernstige zorgen over het parkeren van de auto van A. Straks ligt er iemand onder en hebben we de poppen aan het dansen. Ook spelende kinderen rennen vlak langs die schutting.
Aan het parkeren van die auto is blijkbaar weinig te doen. Waar de auto staat is eigen grond en B heeft geen recht van overpad dus staat die auto niet in de weg. B maakt wel gebruik van dit pad om via hun achterom naar de weg te gaan. Het is ook hun enigste weg om achterom te kunnen gaan. Dit zal wel in overleg met A zijn en is niet bekend bij mij.

Wat nu te doen met dit alles? Wij proberen in gesprek te blijven maar je komt op een moment dat je het uit handen moet geven.
Hoe zit het met die dertig centimeter om van mijn zijmuur te blijven? Is dit alleen bij de zijmuur of moet je die grens doortrekken langs voor- en achtertuin?

vrijdag 21 november 2014