Rechten om aan te bouwen

3 reacties

Ik ben van plan een aanbouw te realiseren aan de zijkant van mijn huis ,nu staat op mijn grond de helft van de fundering en de halfsteense buitenmuur van mijn buurman, die mijn buurman 23 jaar geleden bij de bouw van de woningen daar heeft laten bouwen. In de bouwkundige berekeningen van deze bouw is rekening gehouden met de eventuele bouw van 2 uitbouwen,de fundering is daar dus geschikt voor. Kadastraal is aan gegeven dat de erfgrens precies door het midden van de fundering loopt.Mijn vraag is nu mag ik nu mijn fundering aanhelen aan zijn fundering en vloer en dak construeren volgens het B.W. 5 artikel 67 . Is deze muur voor de wet een mandelige muur?

dinsdag 17 juni 2014