schaduwhinder

0 reacties

Geachte medewerkers,

sinds enige tijd heeft de buurman zonnecollectoren met een hoogte van 70 cm en een breedte van ongeveer 9 meter op het plat dak geplaatst, 20 cm van de 'scheidingswand' of erf/ woningscheiding. Ik heb ruim 2 jaren geleden zonnepanelen exact op het Zuiden laten installeren. Deze ondervinden momenteel forse schaduwhinder, omdat de bouwsels in de volle breedte voor mijn geplaatste zonnepanelen staan opgesteld.
Mijn vraag is: dient de buurman niet een afstand tot de grens in acht te nemen die overeenkomt met de hoogte van het bouwsel? Dit wordt wel als zodanig in de regelgeving van www.omgevingsloket.nl aangegeven.

donderdag 23 juli 2015