Schutting op erfgrens verplicht?

2 reacties

Wij wonen in nieuwbouwwijk. Het contact met de buren was goed, maar nu praten ze niet meer met ons. Nu willen de buren opeens samen met ons een schutting op de erfgrens. En hebben een brief gestuurd met de tekst boek 5 art.49 erin. Wij moeten dan de helft betalen. Normaal zou ik dit geen probleem vinden, maar we hebben al veel problemen gehad met hun over de kleinste dingen. Dus samen een schutting zien we niet zitten en heeft voor ons geen prioriteit..Maar als ik nu zelf een schutting plaats op mijn eigen grond. (en dit wel aan ze vertel natuurlijk)Kunnen ze me dan nog steeds vorderen voor de helft van de kosten?Ook vraag ik met af wat ik kan met artikel 46. Kan ik ook alleen afpalingtekens plaatsen? Er staat nu niets. Alvast bedankt.

Zie hieronder de artikelen;
Artikel 46 De eigenaar van een erf kan te allen tijde van de eigenaar van het aangrenzende erf vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens gesteld of de bestaande zo nodig vernieuwd worden. De eigenaars dragen in de kosten hiervan voor gelijke delen bij.

Artikel 49 1. Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij. 2. Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.

zaterdag 4 augustus 2012