Slopen van muur van buren bij aanbouw

12 reacties

Beste lezer,

Wij willen een aanbouw plaatsen bij onze nieuwbouwwoning. De aanbouw is vergunningsvrij omdat deze valt binnen de 2.5 meter grens en in de koopovereenkomst is reeds bepaald dat de buitenmuur van de aanbouw op het erf van de buurman mag komen. Het staat als volgt beschreven:

de scheidingsmuren/bouwmuur van de bedoelde uitbouw zodanig te situeren waarbij voormelde muren/muur, voor zover deze niet gemeenschappelijk zijn, maximaal ter halve breedte op het naburige erf te hebben en te houden zonder dat daarvoor enige vergoeding in welke vorm ook verschuldigd zal zijn.

Tot zover geen problemen, ook niet volgens de buren die hiervan op de hoogte zijn en dit ook toestaan. Maar, volgens de aannemer die de aanbouw gaat plaatsen moet er een gedeelte, ongeveer 10-15 cm van de achtergevel van de buren worden gesloopt om de spouwmuur binnen te kunnen aanhechten. De buren staan dit niet toe aangezien hun achtergevel wordt gesloopt. Wij beroepen ons hierbij op het feit dat er tevens in de koopovereenkomst wordt gesproken over inbalking en inankering in de tussen de erven eventueel aanwezige (gemeenschappelijke) scheidingsmuur.

Op dit moment bestaat er geen gemeenschappelijke scheidingsmuur. Wij moeten dus echt 10-15 centimeter (over de erfgrens) van de muur van de buren slopen. Zij geven hiervoor geen toestemming.... wat nu?

Mvg,

Frits, Zwammerdam

dinsdag 9 december 2014