stammen laurierhaag van de buren groeit over erfafscheiding

3 reacties

Aan de achterkant van mijn tuin staat een laurierhaag. Niet op de van de erfgrens maar binnen 50 cm afstand. Oogluikend heb ik de aanplant en de groei in de afgelopen 14 jaren gedoogd. De haag is inmiddels 4 meter hoog en was heel breed. Na een gesprek met de achterbuurman heeft hij de haag boven mijn erfgrens weggesnoeid, maar wil verder niets doen aan het andere probleem dat ik hem heb medegedeeld.
Door de hoogte heeft de haag dikke stammen gekregen en lijken meer op bomen omdat de takken pas op ruim 1 meter boven de gronden beginnen. Enkele stammen drukken al tegen mijn afdakje achter de schuur waardoor deze na verloop van tijd kapot zal gaan. Twee andere stammen groeien met een grote kromming over de erfgrens en vormen voor mij nu een beletsel om mijn tuin goed afgesloten te maken voor mijn kleinkinderen en de honden van mijn kinderen. Zelfs tegen de erfgrens kan ik op mijn eigen grond geen schutting plaatsen.
De buurman wil zijn haag op een hoogte van 4 meter houden in verband met privacy en vind dat ik niet moet zeuren omdat de haag al zo lang staat. Hij vindt tevens dat zijn privacy belangrijker is dan mijn wens om een goed afgesloten tuin te hebben.
Ik kan zelf geen snoei doen boven de erfgrens omdat dit zou betekenen dat ik de stammen op 40 cm hoogte geheel door moet zagen en de hele haag verdwenen zou zijn.
Heb ik recht om verwijdering van de stammen boven de erfgrens te eisen omdat zij een beletsel vormen een schutting te plaatsen op mijn eigen grond en bovendien schade toebrengen aan mijn eigendom?

donderdag 20 september 2012