straat renovatie

1 reactie

hallo .
Bij ons is de gehele straat in 2015 gerenoveerd .Dit is gebeurd in samenwerking met de gemeente Midden Drenthe,woningbouw vereniging Actium en een bewonerscommissie.Nu heb ik de volgende vraag . Het kadaster heeft de straat opnieuw ingemeten en zo de erfgrens bepaald en elke bewoner aan onze woonzijde heeft daardoor een stuk voortuin af moeten staan.Behalve mijn buren terwijl ook daar het kadasterpaaltje in de tuin stond. Alleen zij hebben een stenenmuurtje om hun tuin staan en de meeste bewoners hadden beplanting als erfgrens.En dat deze zonder overleg uit onze tuinen werden gehaald. Ik was toevallig op dat moment thuis en heb zo nog wat struiken kunnen redden anders hadden wij alles kwijt geweest .Tijdens de uitvoering van de renovatie heb ik de uitvoerder gevraagd of dit wel de bedoeling was.De uitvoerder wist niks en verwees mij naar de gemeente uitvoerder ,zijn antwoord hier opwas dat het zo op de tekening stond. Mijn antwoord daar opwas dat dit niet waar was want op de tekening waren alle erf grenzen gelijk waren aan onze zijde van de straat ,waarop hij vervolgens weg liep en in zijn auto stapte. De zelfde vraag ook aan de bewonerscommissie gesteld en ook daar bleef het antwoord schuldig ,misschien omdat de buren in de commissie zitten. onlangs is er een evaluatie geweest door de gemeente of er nog op of aanmerkingen waren tijdens de renovatie. Toen hebben wij weer de zelfde vraag weer gesteld en we kregen weer geen antwoord behalve dat de uitvoerder binnen 2 weken contact met ons moest opnemen en dit na 3 weken nog niet is gebeurd .Mijn vraag is dus kan dit allemaal zomaar zonder overleg met de bewoner en wat kan ik hieraan doen.

P.S Er zijn wel 2 bij een komsten geweest voor de buurt bewoners maar helaas door omstandigheden konden wij daar niet bij zijn.De bewonerscommissie die daar uit gekozen is heeft ons en andere bewoners niet persoonlijk benaderd of er nog op en aanmerkingen waren. Ze hebben alleen via 4 nieuws brieven meegedeeld hoe de straat werd ingedeeld,hoe lang men ongeveer bezig was .wanneer de bomen en de plantenbakken gepland werden en wanneer de opening van de straat met een straat feest was.

met vriendelijke groet.
j.g

dinsdag 17 november 2015