veranderingen aangebracht aan achterpad door buurman

1 reactie

Wij hebben al sinds 2008 na huren van onze woning een conflict over een stukje grond dat wij en de woningbouw dachten dat bij onze tuin hoorde toen we het huurde, dit imv de indeling van de tuin die bij ons huis hoort en die van de buren.
En omdat mijn man motor rijd en we door de indeling geen problemen zouden krijgen met het inrijden van zijn motor door de indeling van de tuin hebben wij de woning aanvaard
De buren hebben al meer dan 25 jaar een schutting staan, dus het stuk waar het over gaat is al die tijd door de vorige bewoner van het door ons gehuurde huis gebruikt en verzorgd
Meteen is toen het conflict begonnen
Wij hebben toen een schutting geplaatst en om conflicten te vermijden het stuk vrij gelaten maar de poort zodanig geplaatst dat mijn man makkelijk in en uit de tuin kon met de motor
De buren waren het echter niet eens met deze gang van zaken en wilde het stuk bij hun tuin trekken, dit terwijl zij hun poort aan de andere kant van het huis hadden zitten
Het conflict liep zo hoog op dat men zelfs onze poort uitgang versperde met afvalbakken en schuttingdelen.

Op 5 juli 2013 is er door de woningbouw een uitspraak geweest die naar ons en de buren is gestuurd waarin oa dit staat vermeld

De situatie bestaat al geruime tijd en is ook door u geaccepteerd en aanvaard gezien de wijze waarop de bij uw woning behorende tuin is omheind en afgebakend
Uw buren huren de woning en bijbehorende tuin van Ons Huis in de staat zoals zij die aantroffen bij aanvang huur. Zij kunnen jegens ons Huis rechten ontlenen aan de thans bestaande situatie.

Ons Huis is eigenaar van de grond. U bent - mede in het licht van het bovenstaande- niet gerechtigd eenzijdig veranderingen aan te brengen in de huidige situatie. Daarvan kan slechts sprake zijn na overleg met uw buren en met en na toestemming van Ons huis.
Ons Huis onthoudt u thans die toestemming nadrukkelijk. Indien u eenzijdig overgaat tot het wijzigen van bestaande erfafscheidingen -verdeling pleegt u een onrechtmatige daad Jegens Ons Huis. Wij kunnen en zullen dit niet accepteren.
Indien u onverhoopt toch eenzijdig verandering aanbrengt in de bestaande situatie stellen wij u voor als dan aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende ( juridische kosten )

Wij hebben mondeling toegezegd aan de woningbouw dat als de buren het stuk zo zouden laten als het was en enkel hun afvalbakken daar zouden plaatsen wij geen aanspraak zouden maken op dit stuk, dit om verdere conflicten te vermijden

Echter gisteren heeft de buurman toch een aantal dingen veranderd oa
De tegels in de stuk zijn weggehaald en hij heeft er door een bedrijf nieuwe tegels laten leggen die 10 cm hoger liggen als de tegels in onze tuin, Tussen deze tegels en de tegels van onze tuin zit een strook van ongeveer 10/20 cm breed langs heel de schutting.
Ook heeft hij zijn schutting een centimeter of 10 naar voren verschoven, richting onze schutting

Toen ik dit melde bij de woningbouw zei men dat men in de loop van de komende week wel ging kijken of wij last hadden van deze situatie.

Kunnen wij eisen van de woningbouw dat de buren het stuk weer in originele staat terug brengen. En zouden wij eventueel het stuk kunnen opeisen om te voorkomen dat hij ons in de toekomst weer de weg gaat versperren

ik heb reeds op advies van het juridisch loket een mail met leesbevestiging gestuurd aan de woningbouw met daarin een verwijzing naar ons gesprek en de uitspraak van 5 juli 2013 van gisteren en wij vragen hen daarin de buren zo spoedig mogelijk te sommeren het stuk weer in oude staat te herstellen

vrijdag 18 april 2014