verjaring

1 reactie

In 2003 heb ik een huis gekocht. De vorige eigenaar had (bleek in 2011) een (verbaal) geschil met de buurman. Het ging om een geschil over beider achtertuinen die paralel lopen aan elkaar.
Het bleek dat de buurman een duiventil scheef had gebouwd op de erfrens in 1997 en daarmee aan de voorzijde van het achtererf een stuk grond had ingenomen van de vorige eigenaar (nu mijn tuin). Aan de achterzijde van het achtererf was 10 jaar daarvoor al grond afgestaan aan de vorige eigenaar van mijn huis door de vader van de buurman. Dit is nooit vastgelegd in een notariële akte. Op dit moment valt dat stukje grond aan mijn zijde van de duiventil.
De vorige eigenaar had een schuur staan op deze verkregen grond (die dus oorspronkelijk bij het perceel van de buurman hoorde). Met de bouw van de duiventil in 1997 is de schuur van de vorige eigenaar ingestort, echter heeft de huidige buurman deze weer hersteld door de schuur te repareren en deze te verzekeren aan de duiventil.Hier heb ik een foto van (met datum) en een getuigenverklaring van de vorige eigenaar. Mijn inziens is dit een bevestiging van het afstaan van het stukje grond dat door de vader van de buurman aan (nu) mijn tuin.
Inmiddels heb ik de betreffende schuur (die de buurman in 1997 tegen zijn duiventil aan had laten bouwen nadat deze ingestort was door de bouw van de duiventil) afgebroken en nu eist deze buurman het stuk grond (wat afgestaan was aan de vorige eigenaar door zijn vader) weer terug. Dit zou betekenen dat aan mijn kant van de duiventil (die nu als erfafscheiding dient over het gehele achtererf) een strookje grond aan de achterzijde van mijn tuin langs de duiventil op weer van mijn buurman wordt. De enige toegang via dit strookje grond is overigens via mijn huis omdat de achtertuin omsloten is.
Er zijn geen notariële akten, de verkrijging van de grond (eind jaren 80) is geheel verbaal geschied. Hier heb ik een foto van (met datum) en een getuigenverklaring van de vorige eigenaar.
Inmiddels is de buurman te oud om de duiven te onderhouden. De duiventil doet dus geen dienst meer en hij is bereid actie te ondernemen (ook als dit zou leiden tot het afbreken van de duiventil) zolang hij dat strookje grond maar terug krijgt.
Mijn vraag is: kan de buurman deze grond terug eisen? Kan hij dus daarmee eisen dat ik het beton en overdekt terras verwijder? Is hier sprake van verkrijgend recht en verjaring?

zondag 8 december 2013