Verjaring dakterras

4 reacties

2009 heb ik een appartement gekocht met dakterras. Dit dakterras ligt er sinds 2000 en is gebouwd zonder schriftelijke toestemming van de (slapende) VVE. Nu word ik gesommeerd door de eigenaar van het pand onder mijn huis (bedrijfsruimte) om het dakterras te verwijderen. In de koopovereenkomst staat het dakterras volledig opgenomen maar in de splitsingsakte loopt de erfgrens halverwege. Is er in deze situatie sprake van verjaring en dus verworven recht aangezien het dakterras meer dan 10 jaar te goeder trouw is gebruikt?

zondag 12 mei 2013