verjaring erfgrens bij beplanting

2 reacties

Het volgende is het geval:
Ik heb sinds 1998 een koopwoning. De buren hadden naar het op dat moment liet aanzien een heg en diverse planten op hun eigendom staan.
In 2006 heb ik aan de achterzijde een uitbreiding van het huis gedaan met een aanbouw en een paar jaar later aansluitend daaraan een terras laten aanleggen.
Bij het gereedkomen van de aanbouw werd me duidelijk dat de heg (die al van begin aankoop woning er stond) niet op het perceel van de buren maar op de erfgrens staat.
Na gereedkomen van het terras bleek door de loodrechte ligging op het huis dat de aansluitende beplanting van de buren voor een deel (schuin) op mijn perceel geplaatst is. Deze beplanting staat er pas een paar jaar al heeft er daarvoor andere beplanting gestaan.
Verder staan er ter afscheiding bij een deel van de beplanting een paar paaltjes met daartussen in wat gaas (dat op verscheidene plekken kapot is). De afstand van 40 cm voor beplanting en 2 meter voor bomen heeft hij daarbij niet aangehouden.

Op dit moment wil ik echter mijn gehele tuin omheinen met een schutting en om die aan de kant van genoemde buren loodrecht op de woning te kunnen plaatsen is het noodzakelijk dat ik een klein deel van mijn perceel weer hiervoor terug neem en de eerder genoemde heg niet kan blijven staan. Nu beroept de buurman zich in een eerste gesprek op verjaring. Is dit terecht? Ik betwijfel dit, met name omdat hij de overige beplanting pas later geplaatst heeft.

woensdag 14 mei 2014