Verjaring recht van overpad

1 reactie

De nieuwe bewoners van een achterliggend perceel waar verschillende nieuwe woningen op gebouwd zijn, hebben recht van overpad over het perceel van partij 2. Partij 2 heeft een recht van overpad over het perceel van partij 1. De bewoners van de nieuw gebouwde woningen hebben geen recht van overpad over de grond van partij 1. Wel gebruiken ze de grond van partij 1 als overpad. Mag dit?

Nu weet ik dat een erfdienstbaarheid ook kan ontstaan door verjaring. Sinds de woningen er staan wordt het perceel van partij 1 als gebruikt als overpad. Dit is vanaf 1998. Wanneer is er sprake van verjaring?

dinsdag 8 maart 2016