Verjaring? Status leveringsakte versus gebruik

4 reacties

Onlangs hebben wij een woning met schuur gekocht. De schuur is meegeleverd in de leveringsakte en alleen toegankelijk via onze tuin. De schuur is in 1936 gebouwd. De voormalige bewoners hebben deze schuur eerder meegeleverd gekregen in een akte uit 1958, en altijd exclusief gebruikt.
De schuur is echter kadastraal weergegeven op grond van de buren. Deze buren zijn hierachter gekomen in 1997 maar maken nu pas, na verkoop van de voormalige bewoners, aanspraak op de schuur (zeggen zelf dat ze het gebruik door de voormalige bewoners hebben gedoogd. Hiervan staat echter niets op papier).
In de leveringsakte van de buren is in 1997 geen schuur geleverd.
In de leveringsaktes van ons en de buren wordt verder niets vermeld over het geven/hebben van recht van overpad, of het in bruikleen hebben/geven van een schuur aan ons o.i.d.
De buren overwegen nu naar de rechter te gaan om de schuur (die op hun grondgebied kadastraal is weergegeven) terug te vorderen omdat in de leveringsakte van hun een aantal m2 is geleverd, wat niet actueel het geval is.
Ik heb geen direct belang om naar de rechter te gaan om deze meetfout te laten corrigeren (want dat denk ik dat het is), maar vraag me af of dit op de langere termijn tegen mij werkt (bijv. stuiting van verjaring o.i.d.).
VRAAG:
- Is het verstandig dat ik nu toch actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de kadastrale meetfout te laten corrigeren?
- Kan de schuur ooit eigendom worden van de buren gaan wetende dat: A) het aan ons geleverd is, B) in ieder geval vanaf 1958 exclusief in gebruik is geweest door de voormalige bewoners en C) het niet toegankelijk is voor de buren (zonder verplaatsing van de toegangsdeur)?

woensdag 12 december 2012