Vraagtekens bij uitspraak over Zaak 10425 (uitzending 30 Maart 2010)

7 reacties

Geachte lezer,

Ik heb mijn vraagtekens bij de uitspraak van 19 oktober 2009 (Uitzending 30 Maart 2010). Hierin bespreekt Mr. Visser de voorwaarden voor verkrijgende verjaring door bezitter niet te goeder trouw. Hierin stelt hij dat een verkrijger onder bijzondere titel de verjaringstermijn van de voorganger voortzet.
Echter bepaalt Art. 3:102 Burgerlijk Wetboek dat dit inderdaad het geval is bij algemene titel. Hieruit valt af te leiden dat dit dus niet het geval is bij opvolging onder bijzondere titel.

Met andere woorden, er kan dus pas sprake zijn van verkrijgende verjaring door bezitter niet te goeder trouw als er 1 bezitter is voor een aaneengesloten periode van 20 jaar. Bij een nieuwe bezitter begint de termijn krachtens Art. 3:101 BW pas weer te lopen de dag na het begin van het bezit. Oftewel de termijn begint opnieuw en gaat niet over.

Mijn inziens is dit in strijd met wat Mr. Visser bepaalde in deze zaak. Hij gaf namelijk aan dat de verjaringstermijn voortgezet kan worden onder verkrijging onder bijzondere titel.

Graag zou ik hierop een reactie willen ontvangen.

Hoogachtend,

Rianne Dreuning

dinsdag 30 maart 2010