VVE toegangsweg tot de parkeer/autostallingsplaatsen

2 reacties

LS,

Als voorzitter van een VVE heb ik een conflict in behandeling tussen twee eigenaren. Het volgende conflict doet zich voor. Onze huizen (10) hebben een gezamelijke toegangsweg tot de parkeerplaatsen. Deze toegangsweg loopt onder onze terrassen door en via deze toegangsweg kunnen wij onder onze huizen parkeren. De toegangsweg is afgesloten dmv een schuifhek en kan in principe alleen door de eigenaren worden gebruikt. Voor elk huis is er (uitgaande van een normale gezinsauto) ruimte voor 1 auto om te parkeren.

De parkeerstraat loop zoals gezegd onder onze huizen / terrassen door en eindigs bij het laatste huis.

In ons Splitsingsreglement waar elke eigenaar zich aan heeft geconformeerd staat de volgende bepaling:
Het is niet toegestaan de toegangsweg tot de parkeer- / autostallingsplaatsen en het pad tot de (voor) deuren met obstakels te blokkeren (bloembakken daaronder begrepen); deze weg en dit pad dienen te allen tijde toegankelijk te zijn en blijven voor alle eigenaren en hun eventuele bezoekers.;

Nota beene : Aan de voorkant van onze huizen loopt een stoep / pad. Ook hiervoor geldt deze bepaling.

Deze tekst roept een aantal vragen op waar wij graag een antwoord op willen hebben:

Als we het hier over obstakels hebben is dit een ruim begrip. Wat is een obstakel. Wat voor de een een obstakel is kan voor de ander geen obstakel zijn. Wordt hiermee bedoeld dat er in wezen niets op de toegangsweg mag staan wat er in principe niet thuis hoort. Met andere woorden, er mag niets op deze toegangsweg staan wat er niet thuis hoort dus ook geen geparkeerde auto's , fietsen, brommers, vuilniszakken etc..... Graag zou ik dit punt verduidelijkt willen hebben.

Ten alle tijden toegangkelijk zijn.... Wat wordt daarmee bedoeld. Stel ik kan mijn auto wel kan parkeren maar dit kost mij wel meer moeite omdat ik last ervaar van een obstakel. Kan ik op dat moment eisen het obstakel te laten verwijderen. Moet ik dit aannemelijk maken?

Een van de bewoners stelt....wij wonen in het laatste huis. Er zijn geen eigenaren die langs ons heen hoeven dus wij vinden dat wij een van onze auto's aan het einde van de toegangsweg mogen parkeren. De buurman die hier naast woont stelt dat dit niet mag. Hij ervaart hinder van de "tweede"auto en wilt deze weg hebben. Ondanks het feit dat er normaliter niemand behoudens de eigenaar van het achterste pand, langs deze auto hoeft te rijden, is er wel sprake van een vlucht deur. Indien de "tweede auto" er is geparkeerd is er nog wel ruimte om langs de auto naar de vluchtdeur te komen. (2-3 meter). Graag zou ik willen weten wat de regelegeving is over deze zaken.

Met vriendelijke groet,

Theo van Soelen

vrijdag 29 augustus 2014